kim jestem?
programista/architekt/artysta

who am i?
programist/architekt/artist

I focus on development, introducing changes, and not sticking to what you know and what you feel safe in. Nothing is written in stone, and even something as simple as water can change if given time. I have always been looking for a way to use previously acquired knowledge for the next steps in my life. Even though architecture has little to do with programming per se, the operating principles are still similar. A project that is not the work of one person, but of a team. A team that must be able to cooperate not only among themselves, but also with people from outside. Customer needs that need to be properly interpreted bearing in mind the fact that they are not specialists. Responsibility. Even if your code fails to kill due to the collapse, still a bug can ruin your life. A unique combination of beauty and technology. After all, it's not a backend where everything happens away from the viewer's eyesight. As a result, not only the end result, but also the code should be properly presented.

Stawiam na rozwój, wprowadzanie zmian, a nie trzymanie się kurczowo tego co się zna i w czym człowiek czuje się bezpiecznie. Nic nie jest zapisane w kamieniu, a nawet i to coś tak prostego jak woda może zmienić jeśli da się jej czas. Zawsze szukałem sposobu, by użyć wcześniej zdobytej wiedzy do kolejnych kroków w swoim życiu. Nawet jeśli architektura ma niewiele wspólnego z programowaniem per se, to wciąż zasady działania są podobne. Projekt, który nie jest dziełem jednej osoby, a zespołu. Zespołu, który musi umieć współpracować nie tylko we własnym gronie, ale również z osobami z zewnątrz. Potrzeby klienta, które trzeba odpowiednio zinterpretować mając na względzie fakt, że nie są oni specjalistami. Odpowiedzialność. Nawet jeśli kod nie jest w stanie zabić w wyniku zawalenia, to wciąż błąd może zrujnować życie. Niezwykłe połączenie piękna z technologią. W końcu to nie backend gdzie wszystko dzieje się z dala od wzroku oglądającego. Przez to nie tylko efekt końcowy, ale również kod powinien odpowiednio się prezentować.

przykładowe prace:

examples of my work:

Contact:Kontakt:

phone:telefon
692940011